32
دو شنبه 30 فروردین 1400
شماره 8199
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نخستین ورزشگاه محله قدیمی منطقه با مشارکت کاپیتان اسبق پرسپولیس عید فطر به بهره‌برداری می‌رسد

سکوی پرتاب مرادآبادی‌ها به تیم‌ملی

توپ را با چنان قدرتی شوت می‌کنند که از شدت آن، خاک از روی زمین خاکی فوتبالشان به هوا بلند می‌شود.