• یکشنبه 28 اسفند 1401
  • الأحَد 26 شعبان 1444
  • 2023 Mar 19
سه شنبه 18 آذر 1399
کد مطلب : 118085
+
-

جامعه‌شناسی معماری شهر تهران

جامعه‌شناسی معماری شهر تهران

کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، اثر پژوهشی با عنوان«جامعه‌شناسی معماری شهر تهران» به قلم سارا کریمی، روایت تطبیقی از معماری دو مسجد در این شهر است.
این کتاب از مجموعه پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی چاپ شده در مجموعه «فرهنگ و شهر» است. سارا کریمی در این کتاب برشی از تجربه ارزش‌ها، گرایش‌ها و تجارب متنوع ساکنان تهران و نیز شرایط ساختاری و تغییر و تحولات آن را مورد توجه قرار داده است.
مجموعه فرهنگ شهر، در کلیت خود می‌توانند تصویری از پیچیدگی‌ها، تناقض‌ها، فرصت‌ها، محدودیت‌ها، واقعیت‌ها، بازنمایی‌ها و نیز بستر تاریخی زندگی در این شهر را ترسیم کنند. کتاب«جامعه‌شناسی معماری شهر تهران» پژوهشی است که از دو بخش عمده تشکیل شده که اگرچه مکمل یکدیگر هستند، می‌توانند به‌صورت مستقل مطالعه و استفاده شوند.
این دو بخش یکی پژوهش نظری است که در بنیان‌‌های فلسفی نظریه علوم اجتماعی انجام شده و دیگری بررسی جامعه‌شناسانه دو مصداق معماری، در واقعیت است. کتاب در پنج فصل اصلی نوشته شده است: طرح مسأله، رویکرد نظری، روش، یافته‌ها و تحلیل نهایی. در فصل مقدماتی پس از توضیح مسأله، مؤلف آن را با پیش مطالعه‌ای تدقیق و مستدل می‌کند.
سپس فصلی با عنوان پیشینه تحقیق قرار دارد که در آن تحقیقات دیگران در زمینه موضوع پیشِِ رو نقد و بررسی می‌شوند. سپس به فصل رویکرد نظری می‌رسیم که در آن زاویه نگاه پژوهشی‌ مؤلف با توجه به نظریات مطرح در علوم انسانی تعیین شده و جایگاه پژوهش در دامنه علم مشخص می‌شود. در فصل روش، مباحث نظری فصل گذشته، عملیاتی و به روشی برای پرداختن به مسأله تبدیل می‌شود. سپس به یافته‌ها می‌رسیم که در طی شرح آنها نویسنده موضوع تحقیق را در میدان مورد پژوهش قرار می‌دهد. در نهایت هم یافته‌ها را تحلیل و نتیجه تحقیق را استخراج می‌کند. 

این خبر را به اشتراک بگذارید