استادیوم تاریخ ساز

​​​​​​​استادیوم رفتن جزو لاینفک زندگی رزمندگان تهرانی‎‌‎ بود که خسته از خط مقدم جبهه‎‌‎ها برمی‎‌‎گشتند.