جزئیات تازه از پرداخت یارانه معیشتی و وام یک میلیونی کرونا

کرونا زندگی بسیاری را دچار اختلال کرده و فشار سنگینی را از نظر مالی به خانواده‌ها خصوصا آن‌هایی که هیچ منبع درآمد ثابتی ندارند وارد کرده است.