28
یکشنبه 23 آذر 1399
شماره 8109
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اهالی جمالزاده همچنان دردسرهای زمین مخروبه بلاتکلیف را تحمل می‌کنند

بوی نامطبوع امانمان را بریده است

بوستان گلبار در خیابان جمالزاده که سال‌ها مکانی برای استفاده شهروندان منطقه بود، بهمن سال گذشته، طی یک روز تخریب شد.