29
یکشنبه 23 آذر 1399
شماره 8109
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ماجرای فروریختن خانه زند نوابی در میدان فلسطین

تخریب‌های سریالی هویت شهر

خانه‌ها و بناهای تاریخی تهران در سال‌های اخیر روزهای خوبی را نگذرانده‌اند.