34
یکشنبه 23 آذر 1399
شماره 8109
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با پژوهشگر محله سلیمانی به مناسبت روز پژوهش

میوه پژوهش‌های محلی به محله می‌رسد

خانه‌های پژوهش در محله‌های شهر تهران با هدف واگذاری بخشی از مسئولیت‌های شهری به مدیریت محله و سهیم کردن مردم در اداره شهر و محله راه‌اندازی شد.