گونه‌ای به نام فیلم‌جنگی

فیلم جنگی دیدن در سینماها
​​​​​​​جنگ به‎‌‎سینمای ایران رنگ‎‌‎وبو و تماشاگر داد. درحالی‎‌‎که سینمای ایران پیش از انقلاب به‎‌‎واسطه فیلمفارسی‌ از سوی قشر مذهبی طرد شده بود، پس از انقلاب با پرداختن به روایت جنگ تعریف و ظاهر دیگری به‎‌‎خود گرفت.