«هرندی» با اهالی جان می‌گیرد

چند ماه است که اهالی محله هرندی ناامید از تلاش‌های بی‌سرانجام با هدف بهبود کیفیت زندگی، برای خوب شدن حال محله‌شان به میدان آمده‌اند تا زیر پرچم همدلی گره‌های کور محله را باز کنند
محله هرندی را همه می‌شناسند؛ نه با چهره‌های شاخصه گذشته که با آسیب‌هایی اجتماعی که امروز بر محله سایه سنگینی انداخته است.