بخش خصوصی؛ مکمل بودجه استانی

مسئولان استانی هر سال سعی می‌کنند با ارائه طرح و برنامه‌های مختلف برای توسعه استان‌ها، بودجه بیشتری را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دهند.