«روزنه» نشر

رونق بازار کتاب در دهه70
نخستین سال دهه70 شروع یکی از پررونق‎‌‎ترین دوره‎‌‎های بازار نشر و کتاب بود.