39
سه شنبه 2 دی 1399
شماره 8117
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اجرای بیش از ۲۷ هزار‌مترمربع نقاشی‌دیواری در منطقه۱۳ حال و هوای این بخش از شهر را تغییر داده است

دیوارهای محله بوم خوش‌رنگ نقاشان

نقش‌های گل و مرغی رنگارنگ، پرندگان و طبیعت و چهره شهدای محله به دیوارهای خاکستری سیزدهمین تکه پایتخت جان تازه بخشیده‌اند.