40
سه شنبه 2 دی 1399
شماره 8117
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«زرکش» یکی از محله‌های ‌قدیمی منطقه ۸ است که در همسایگی محله‌های‌ وحیدیه و تسلیحات قرار دارد.
کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، اثر داستانی جدید با عنوان«گره دریایی» به قلم وحید حسنی هنزایی است که نشر صاد منتشر کرده.

اجرای پویش «حتی یه سیب» در حکیمیه

پویش «حتی یه سیب» با هدف کمک به نیازمندان، تا پایان سال در محله حکیمیه اجرا می‌شود.