35
سه شنبه 2 دی 1399
شماره 8117
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گرانی لوازم خانگی، مراجعه شهروندان به تعمیرکاران شرق تهران را افزایش داده است

بازار تعمیرکارها سکه شد

جهش ناگهانی قیمت ارز در ماه‌های اخیر موجب گرانی چند برابری لوازم خانگی شده و ناگفته پیداست که این گرانی با اندازه جیب بسیاری از شهروندان جور درنمی‌آید، از این‌رو خیلی‌ها ‌در صورت خرابی یا حتی از کارافتادگی وسایل منزل ترجیح می‌دهند به جای «تعویض» آن را «تعمیر» کنند.