31
سه شنبه 2 دی 1399
شماره 8117
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با بانوی جوانی که در حوزه پوشاک برای ۴۰ نفر کارآفرینی کرده است

هدفم تولید پوشش اسلامی مد روز بود

«اگر کمی خلاق باشید، ایران بهشت پول درآوردن است! ‌»