جایزه ادبی ارغوان چهارساله شد

احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان داوران جایزه ادبی ارغوان
​​​​​​​فراخوان چهارمین دوره جایزه داستان کوتاه «ارغوان» با موضوع «آخرین سال قرن» منتشر شد و این جایزه ادبی اسامی هیأت انتخاب و داوران خود را معرفی کرد.