32
سه شنبه 2 دی 1399
شماره 8117
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
برای مقابله با زلزله احتمالی امکانات مناطق شرقی تهران تجهیز و به‌روزرسانی می‌شود

اگر شرق تهران بلرزد...

زلزله، اتفاقی ویرانگر است که ناغافل از راه می‌رسد و در چشم برهم زدنی خانه‌ها را در هم می‌کوبد و ساختار شهر را به برهم می‌ریزد.