22
سه شنبه 2 دی 1399
شماره 8117
صفحه دوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سرکوب شعبانیه

40هزار عراقی به ایران پناهنده شدند
مطبوعات خارجی
روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ 3آوریل199114فروردین 1370 خبری را به پناهنده شدن عراقی‌ها به ایران پس از سرکوب قیام شعبانیه اختصاص داد قیام شعبانیه در سال1991پس از شکست ارتش عراق در جنگ اول خلیج‌فارس و خارج شدن نیروهای عراقی از کویت، در مناطق شیعه نشین عراق علیه رژیم بعثی صدام رخ داد.
ویژه
دهه 70 با تورم بالا شروع کرد و هر سال بر آن افزود.
فکاهی
موفق و کاملا موفق

توکیو بدون توقف

مهاجرت به ژاپن برای کار به یک پدیده اجتماعی در آغاز دهه 70تبدیل شد
اجتماعی
امیر یکی از آن 8هزار نفر بود؛ آن هم از میان 40هزار نفری که پاییز سال 1370به استادیوم شهید شیرودی آمده بودند تا بخت خود را برای تهیه بلیت سفر به سرزمین آفتاب تابان در قرعه‎‌‎کشی شرکت هواپیمایی ایران ایر بیازمایند.
سال دیپلماسی فعال

سال دیپلماسی فعال

شرایط منطقه به سود اقتصاد ایران تمام شد
در سال1370 که نخستین ‎‌‎ماه آن با اخبار انتفاضه شعبانیه شیعیان در عراق آغاز شده بود، رشد اقتصادی کشور ادامه یافت و شاخص آن که در سال قبل به 14درصد رسیده بود، رقم 12.3 درصد را هم ثبت کرد.
اتوبوس برقی در روزگار بی‌برقی
اتوبوس برقی در روزگار بی‌برقی
مسیر اتوبوس‎‌‎های برقی محدود ماند و به تمام شهر گسترش پیدا نکرد
پروژه اتوبوس‎‌‎های برقی هیچ وقت در تهران به‎‌‎صورت کامل اجرا نشد.