36
سه شنبه 2 دی 1399
شماره 8117
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با اعضای گروه سفیران ترافیک که دستی هم در فعالیت‌های عام‌المنفعه دارند

پا در رکاب  سلامتی و فرهنگ

از ۵ سال پیش فعالیت‌شان را با ۱۰ عضو شروع کرده‌اند و حالا یک گروه ۱۲۰ نفره‌ هستند که هر صبح در پارک پلیس جمع می‌شوند تا کیلومترها رکاب بزنند.