منتظر بودجه دولتی نمانیم

سال‌هاست که تقویت زیرساخت‌های گردشگری معطل بودجه‌های تخصیص داده شده از سوی دولت مانده‌اند و در خلأ حضور بخش خصوصی، این شرایط، عقب‌ماندگی‌های عمده‌ای رقم زده است.