دراکولا؛ حقیقت افسانه‌ای

امروز بیست و ششم‌ماه می‌روز جهانی دراکولاست. خون آشامی که برخلاف تصور عموم چندین ریشه تاریخی و علمی دارد. شخصیت داستانی دراکولا پیش از آنکه در اواخر قرن نوزدهم از رمان دراکولای برام‌استوکر سردربیاورد یک سابقه علمی هم داشت.