40
چهار شنبه 5 خرداد 1400
شماره 8229
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ایستگاه نان بربری، پناهگاه عراقی‌های مهاجر

در دوران جنگ شاهد وقایع عجیبی در کشور عراق بودیم. صدام و بعثی‌ها آنقدر قساوت و سنگدلی داشتند که حتی به شهروندان خودشان هم رحم نمی‌کردند.