نقبی به‌سوی نور

چند سطری در فقدان محمود نیکبخت؛ شاعر، مترجم و تحلیلگر خلوت‌گزیده ادبیات معاصر
محمود نیکبخت سال‌ها خارج از مرکز به شعر، ترجمه، نقد، نظریه و پژوهش مشغول بود؛ اگرچه هیچ‌گاه در میان نخبگان و عموم اهل ادبیات به جایگاهی که شایسته کوشش‌های او بود، دست نیافت.