31
چهار شنبه 5 خرداد 1400
شماره 8229
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
عملیات ساخت ۳ زیرگذر استاندارد با حضور شهردار تهران کلنگ خورد

حل مشکل ۲۰ ساله

قرارگیری ۲ خط آهن تهران‌0 اهواز و تهران‌0 تبریز در دل منطقه ۱۷ باعث قطع ارتباط محله‌های این منطقه جنوبی پایتخت شده بود.