36
چهار شنبه 5 خرداد 1400
شماره 8229
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازی‌های بومی و محلی دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام به نحوی دستگاه عصبی را فعال کرده و باعث تمرکز و تقویت اعصاب فرد می‌شود.
آشنایی با بازی‌های بومی و محلی اقوام مختلف ساکن منطقه ۱۸

شاد و بانشاط با الک دولک و ترکه بازی

ساکنان محله‌های مختلف منطقه ۱۸ از قومیت‌های مختلفی تشکیل شده‌اند که هنوز برخی آداب و رفتار دوران سکونت در روستاها را با خود دارند.