انتظار همیاران طبیعت برای حفظ محیط‌زیست‌

این روزها که جنگل‌های زاگرس در آتش‌سوزی‌های عمدتا عمدی می‌سوزد و تالاب‌ها بدون تحقق حقابه‌ها به شوره‌زار تبدیل می‌شوند، عده‌ای از افراد محلی بدون چشمداشت دست به‌کار شده‌ و به کمک محیط ‌زیست آمده‌اند.