34
چهار شنبه 5 خرداد 1400
شماره 8229
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دانش‌آموزان منطقه ۲۰ در مسابقات کشوری نجوم خوش درخشیدند

ستارگان آسمان ری

نوجوانند و در تحصیل علم راه درازی در پیش دارند، اما در حالی که بسیاری از بزرگسالان از سواد نجومی بهره‌ای ندارند، آنها به‌عنوان یک شهروند امروزی سعی می‌کنند درباره راز و رمز آسمان اطلاعات جامعی به دست آورند.