03
چهار شنبه 5 خرداد 1400
شماره 8229
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تصویب کلیات طرح تفصیلی بافت تاریخی تهران

شورا
جلسه روز گذشته پارلمان شهری به ریاست سیدابراهیم امینی برگزار شد و او در نطق پیش از دستور به قطعی‌های مکرر و بی‌رویه برق در کشور به‌ویژه تهران واکنش نشان داد و گفت که این موضوع ناشی از ضعف مدیریتی و بی‌برنامگی مدیران است.
پسماند
نخاله‌های ساختمانی و عمرانی آسیب‌های محیط‌زیستی بسیاری به شهر تهران وارد می‌کند.

نماد سرباز وطن در بلندی‌های عباس‌آباد

عملیات اجرایی ساخت و نصب یادمان ملی وطن عصر دیروز با حضور شهردار، رئیس شورای شهر تهران و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس آغاز شد
گزارش
انتهای بلوار سرو، روی بلندی‌های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد که با نهال‌های جوان سرسبز شده است، یادمان «سرباز وطن» به شکل سرو، رنگ فلزی و با ارتفاع 90متر ساخته خواهد شد.