38
چهار شنبه 5 خرداد 1400
شماره 8229
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آشنایی با گذشته و حال یک خیابان قدیمی در منطقه ۱۷

مردم هم‌خانه بودند

شکل‌گیری هریک از خیابان‌ها و محله‌های این شهر با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و شنیدن این اتفاقات پس از گذشت سال‌ها شنیدنی است.