35
چهار شنبه 5 خرداد 1400
شماره 8229
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دردسرهای یک خانه متروکه در خیابان شهید خانعلی‌زاده

خوابگاه معتادان شب رو

به خیابان شهید خانعلی‌زاده در محله جوادیه که می‌رسیم خانه‌ای در کوچه شهید مهری می‌بینیم که در میان خانه‌های دیگر رنگ و رویی متفاوت دارد.