تجربه به شرط دوربین

خوانندگان پاپ ستاره‌های بازیگری می‌شوند
بارها شنیده‌ایم که بازیگران در کسوت خوانندگی حاضرشده و تک‌آهنگ یا آلبوم خود را منتشر کرده یا اینکه در یکی از سالن‌های بزرگ کنسرت موسیقی‌‌شان برگزار شده است.