25
دو شنبه 31 خرداد 1400
شماره 8249
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
جست‌وجو در هویت تاریخی محله‌ای قدیمی

پرواز شاهین‌ها در آسمان محله

داستان شکل‌گیری محله «شاهین» هم مانند محله‌های اطرافش، همچون «جنت‌آباد»، حکایت ساخت‌وساز در میان باغ‌ها و قطع درختان است.