38
دو شنبه 31 خرداد 1400
شماره 8249
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
محل اجرای طرح واکسیناسیون در منطقه ۹ برای ارائه خدمات با کیفیت‌تر تغییر کرد

قرار ما میدان فتح، سوله بحران

با اجرای طرح «واکسیناسیون عمومی» در برابر ویروس «کرونا»، نخست، پایگاه بهداشت «والفجر» در منطقه ۹ پایتخت به این امر اختصاص یافت.