رسانه‌ها و راه‌حل‌های استارت‌آپی

روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و رسانه‌های رسمی ایران گرفتار بحران بزرگی شده‌اند؛ بحران کارکردی. می‌توان گفت که این رسانه‌ها تا حد زیادی کارکرد خود را از دست داده‌اند و دیگر روی مخاطبان چندان اثری ندارند؛ چون مخاطبان از آنها رویگردان شده‌اند.