همشهری «نوآوری رسانه» را کلید زد

مرکز نوآوری رسانه روز گذشته پس از ۲ سال تلاش با ابتکار مؤسسه همشهری و همکاری دانشگاه تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، به ‌صورت رسمی با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و همچنین محمود نیلی، رئیس دانشگاه تهران و جمعی از مدیران رسانه‌های کشور کار خود را آغاز کرد.