طرح تفصیلی جدید منطقه ۲۲ را الگو می‌کند

بر اساس چشم‌اندازهای توسعه، قرار بود منطقه ۲۲ به الگوی «توسعه پایدار شهری» در بین مناطق ۲۲‌گانه تهران تبدیل شود و با کمبودی روبه‌رو نباشد.