جلوگیری از گرمازدگی گیاهان

فصل گرم تابستان هم به‌زودی فرامی‌رسد.