08
دو شنبه 31 خرداد 1400
شماره 8249
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با تصویب شورا،‌خیابان‌هایی در شهر به نام صمدبهرنگی، هوشنگ‌مرادی کرمانی، جبارباغچه‌بان، مصطفی رحماندوست،‌نجف دریابندری و مهدی‌آذریزدی نامگذاری شدند

خیابان قصه‌های کودکانه

محسن هاشمی‌ رفسنجانی: هنوز پس از 4دهه، خلأ حضور زبان جذاب و برانگیزاننده شریعتی و شهیدچمران در جامعه حس می‌شود و اگر به زبان آنها با نسل جوان سخن بگوییم، انقلاب جانی دوباره می‌گیرد
شورا
اعضای پارلمان شهری روز گذشته دستور جلسات شصت‌ویکم و شصت‌ودوم کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران را بررسی کردند و پس از تصویب تغییر نام 65معبر با نامگذاری خیابان رزمندگان در بزرگراه اشرفی‌اصفهانی به نام ایلام و خیابان سی متری دوم در بزرگراه شهیدسلیمانی به نام همدان موافقت کردند.

الزام شهرداری به کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی

اعضای شورای شهر تهران با اصلاح کلیات مصوبه الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه‌ها و محصولات یکبار مصرف پلاستیکی موافقت کردند.
اضافه پرداخت بهای پسماند را شهروندان نمی‌پردازند
اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز گذشته اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند عادی را تصویب کردند.
اعضای شورای شهر تهران با لایحه شهردار تهران درخصوص اخذ مجوز تملک و تصویب معامله پلاک ثبتی از اراضی طرشت با کاربری فضای سبز، موافقت کردند.