36
دو شنبه 31 خرداد 1400
شماره 8249
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت و گو با علی نوذرپور، مشاور شهردار تهران

طرح تفصیلی جدید منطقه ۲۲ را الگو می‌کند

بر اساس چشم‌اندازهای توسعه، قرار بود منطقه ۲۲ به الگوی «توسعه پایدار شهری» در بین مناطق ۲۲‌گانه تهران تبدیل شود و با کمبودی روبه‌رو نباشد.