اما و اگرها در مورد ریاست قوه قضاییه ادامه دارد

با انتخاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، مهم‌ترین سوالی که این روزها مطرح می‌شود این است که تکلیف قوه قضاییه چه می‌شود؟ گرچه برخی اسامی برای ریاست این قوه مطرح شده‌اند، اما خیلی زود از سوی افراد معرفی‌شده تکذیب شدند.