شکاف در دیوارتحریم نفتی

برآوردهای همشهری نشان می‌دهد که صادرات روزانه نفت ایران در ماه‌های پایانی دولت ترامپ به 900هزار بشکه رسیده است
دیروز وقتی خبرنگاران در مواجهه با بیژن زنگنه پرسیدند‌ آیا صادرات نفت ایران افزایش داشته است؟