3
شنبه 4 بهمن 1399
شماره 8142
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اینترنت نیم‌بها برای آموزش آنلاین ترافیکی

اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ برای ارتقای آگاهی و بهبود رفتارهای ترافیکی و رانندگی اینترنت نیم‌بها برای فراگیری دوره‌های آموزش آنلاین ترافیکی اختصاص داده است.