35
شنبه 4 بهمن 1399
شماره 8142
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بزرگ‌ترین خانه بهداشت روستایی شمیرانات «در افجه» پزشک دائمی ندارد

دکتر کجایی؟ بگو کجایی!؟

خانه بهداشت افجه در زمینی ۵ هزارمترمربعی ساخته شده‌ است؛ زمینی که موقوفه یکی از اهالی قدیمی برای تأمین نیازهای حوزه بهداشت و سلامت مردم روستا بود و ساختمان آن هم در دوره‌های مختلف به دست خیران، اهالی، دهیار و شورای روستا بازسازی شده است.