03
شنبه 4 بهمن 1399
شماره 8142
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

گرمای محبت در گرمخانه‌ها

نگاه
طی 3سال اخیر برای تحقق  شعار «هیچ فرد بی‌خانمانی در تهران درصورتی که خودش بخواهد نباید بی‌سرپناه یا گرسنه بماند»؛ تعداد گرمخانه‌ها برای زنان از 2گرمخانه به ۴گرمخانه با توزیع متناسب جغرافیایی یعنی جنوب، شرق، غرب و شمال افزایش پیدا کرده است.

3شماره تا نجات یک بی‌خانمان

شهروندان تهران در صورت مشاهده افراد بی‌خانمان، می‌توانند با سامانه137 یا تلفن‌های 55522322 یا 55012345 تماس بگیرند
گزارش
در روزهایی که وزش باد، آلودگی هوای تهران را پس زد و به‌طور موقت با خود بُرد، دمای هوا به‌شدت کاهش یافت تا وضعیت افراد بی‌خانمان با خطر جدی روبه‌رو شود.