38
شنبه 4 بهمن 1399
شماره 8142
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ضرب‌الاجل به مالکان گودهای پرخطر

ایمن‌سازی، رفع خطر یا از سرگیری ساخت بنا در چند گود پرخطر منطقه ۳ سال‌هاست که به درخواست اصلی ساکنان نزدیک گود، اهالی و شورایاران این محله‌ها تبدیل شده است؛ گودهایی که در حاشیه‌پیاده‌روهای شلوغ یا در مجاورت ساختمان‌های مسکونی و تجاری پررفت و آمد قرار گرفته و سال‌هاست به حال خود رها شده‌اند.