36
شنبه 4 بهمن 1399
شماره 8142
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شیوه طراحی و انتخاب مصالح در ساختمان‌های شهر تهران به روایت داور دومین نمایشگاه و همایش نما

وقتی معماری حال شهر را خوب می‌کند

طراحان، معماران و مسئولان شهری بار دیگر در کنار هم جمع شدند تا با همفکری بتوانند برای ساختمان‌های بلند و کوتاه و معماری ناهمگون پایتخت نسخه‌ای بپیچند.