5
شنبه 4 بهمن 1399
شماره 8142
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چطور کارمند شهرداری منطقه یک جان کوهنوردان را در حادثه سقوط بهمن نجات داد؟

آن شب سر راحت بر بالش گذاشتم

اوایل زمستان امسال به دنبال بارش سنگین برف در ارتفاعات شمیرانات و سقوط بهمن پیامی به نیروهای واحد موتوری سنگین شهرداری منطقه یک مخابره شد که برای بازگشایی مسیر کوهستان در کلکچال به نیروهای امداد و نجات ملحق شوند.