28
شنبه 4 بهمن 1399
شماره 8142
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رمزگشایی از ماجرای نامگذاری محله قدیمی و بررسی یک تصور نادرست

فرحزاد، فره‌زاد بود

آبادی سرسبز و خوش آب و هوای فرحزاد هنوز هم همان صفای روزگار گذشته‌اش را حفظ کرده است؛ روزگاری که فرحزاد با باغ‌های میوه، مزارع سرسبز و آب زلال رودخانه‌اش، هم تفرجگاه تهرانی‌ها بود و هم منزلگاهی در مسیر زیارت امامزاده داودع.