17
شنبه 4 بهمن 1399
شماره 8142
حوادث
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

هرج و مرج در رانندگی در خیابان‌های بدون خط‌کشی

با مردم
خیابان بدون خط‌کشی یعنی دعوت به هرج و مرج در رانندگی، و این موضوعی است که به آن توجه چندانی نمی‌شود و خیابان‌های بسیاری بدون خط‌کشی مورد بهره‌برداری هستند.
10سال پس از ناپدید شدن زنی 22ساله، شاهدی با مراجعه به اداره آگاهی اسرار قتل این زن را فاش کرد.
چترباز جوان هنگام پریدن از نردبان آتش‌نشانی به‌دلیل تغییر جهت باد چترش کامل باز نشد

بدشانسی مرگبار چترباز حرفه‌ای

چترباز جوان قصد داشت برای ادای دین به شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو از یک نردبان آتش‌نشانی با چتر بپرد اما در حادثه‌ای تلخ جان خود را از دست داد.