کیوسک/آموزش نظامی به غیرنظامیان در اوکراین

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که ارتش اوکراین در مناطق شهری و روستایی شرق این کشور در حال آموزش نظامی مردم است تا در صورت حمله نیروهای روسیه یا جدایی طلبان اوکراینی مورد حمایت مسکو، بتوانند از خود دفاع کنند.